Integritetspolicy

För oss på Motorsport Landskrona AB (nedan kallad Motorsport) är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Motorsport samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vårt affärssystem. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och det är av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

 

Hur samlar vi in och använder personuppgifter?
Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter, till exempel i samband med att du fyller i ett formulär för att bli kund eller annan information.

 

Vilken typ av information samlar vi in?
När du blir kund/leverantör till Motorsport, samlar vi in följande:
§ Förnamn och efternamn
§ Adress
§ Telefonnummer
§ E-postadress
§ Personnummer, då motorcyklar registreras på personnumret m.m.

 

Vad använder vi informationen till?
Identifiering och kontakt
Vi använder dina personuppgifter för att kunna hitta dig som kund.
Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar, erbjudanden kopplade till ditt köp samt för utskick.
De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till oss via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda reklamationsärenden.

 

Rättslig grund:
§ Mottagare av nyhetsbrev, sms-utskick – berättigat intresse
§ Registrerade kunder/leverantörer – fullgörande av avtal

 

Genomförande av köp/beställning
Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär nygaranti vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.
Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
Rättslig grund: Köpeavtal

 

Informationsutskick, temarundor och event
Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig.

Om du deltar i en tävling, ett event eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.
Rättslig grund:
§ Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat intresse
§ Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse

 

Säkerhet och rättsliga förpliktelser
Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång. Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet i avsnittet ”Hur skyddar vi dina personuppgifter?”.
Laglig grund:
§ Fullgöra rättslig förpliktelse – om sådan föreligger
§ Berättigat intresse

 

Vem delar vi informationen med?
Ingen utomstående mer än våra fordonsleverantörer.
Myndigheter
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

 

Hur länge lagrar vi informationen?
Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.
Kundinformation sparas så länge du är kund hos Motorsport och därefter som längst 72 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.
Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 72 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

 

Begränsning av behörigheter
Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.
Brandväggar och säkerhetslösningar
Candidator applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Motorsports IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.
Policyer och riktlinjer
Inom Motorsport finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom Motorsport ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.
Seriösa leverantörsval
Inom Motorsport använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Motorsport och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

 

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
§ Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
§ Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Motorsport behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
§ Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Motorsport utför av dina personuppgifter.
§ Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Motorsport i ett strukturerat format.
§ Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
§ Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig
Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

 

Digitala analysverktyg
Motorsport använder sig av digitala analysverktyg (Google Analytics) för att kunna utvärdera kundernas beteende på hemsidan. Insamlade data används på ett anonymt sätt enbart för statistik och för att kunna ge dig som kund en personlig upplevelse av vår hemsida och för att kunna rikta marknadsföring. Du som kund har alltid möjligheten att stänga av webbspårning i din webbläsare. Läs mer om hur Google Analytics skyddar och anonymiserar din data på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB

 

Cookies
På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. De digitala analys- och annonsnätverk som Motorport arbetar tillsammans med kan även dom placera cookies på vår hemsida. Detta för att kunna mäta ditt beteende på hemsidan och visa dig annonser baserat på ditt besöksbeteende. Ingen personlig information lagras.

Om du inte accepterar cookies kan du tyvärr inte komma in på vår hemsida. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

 

Kontaktuppgifter till oss
Motorsport Landskrona AB
Stuverigatan 1
261 35 Landskrona
0418-40 28 00
info@motorsportlandskrona.se